Trainingen

"Success is not determined by the outcome. The outcome is the result of having already decided that you are successful to begin with."

Richtlijnen

• WERKEN:
Wij waarderen een goede inzet boven alles. We doen ons best en geven nooit op.

• RESPECT:
Wees respectvol naar je trainingspartners, gastspelers, coaches en het bestuur.

• DOEN:
Alleen positief denken en actie. Negativiteit en twijfels leiden naar mislukking.

• HET ZIET ER GEK UIT:
We staan open voor nieuwe dingen en laten onze ego's buiten de Academy.

• DELEN:
We zullen praten, geven, vragen om feedback en onze kennis delen.

• VOORBEREIDEN:
Als we vooraf plannen en ons buiten de baan voorbereiden, zijn we klaar om op de baan te presteren.

Resultaten meten

De resultaten van de RSA zullen duidelijk bijgehouden worden om een goede evaluatie van de trainer en de spelers te maken en hen te kunnen beoordelen.

• Nationale toernooien;
Tijdens de NK’s zullen de prestaties van de deelnemers een vooraf bepaalde vooruitgang moeten laten zien alsmede op de SBN-ranking.
• Internationale toernooien;
Spelers moeten jaarlijks een vooraf bepaalde progressie laten zien op de Europese Ranglijst en/of op de PSA-ranking.
• Conditionele vooruitgang;
Deze worden gemeten aan de hand van een vooraf gemaakt en gecommuniceerd circuit.

Aan het begin van de samenwerking met een speler, zal er een nulmeting worden gedaan om bovenstaande resultaten op een correcte manier te kunnen meten. Per speler zal er een doelstelling worden bepaald ten aanzien van bovengenoemde punten om de prestaties van de trainer en van de speler te kunnen beoordelen.

Doelstelling trainingen

Spelers Identiteit

• Racket Vaardigheden (Cut-Spin-Racquet Head Speed)
• Kwaliteit Volley
• Efficient Bewegen
• Sterke Basis, Aanpassingsvermogen, Misleiding

Technische Mogelijkheden

• Grip en Pols
• Voorbereiding en Slaglengte / hoeken / hoogte
• Lichaamspositie, Afstand en Balans
• Basis Bewegingen

Tactische Mogelijkheden

• Begrip en Uitvoering van Tactieken
• Begrip van Lengte, Breedte en Hoogte
• Begrip van het verschil tussen een Wedstrijd verliezen en verslagen
• Begrip van de mogelijkheden van de te spelen slagen

Mentale Mogelijkheden

• SMART Doelen stellen(Specifiek, Meetbaar, Aanwijsbaar, Realistisch, Tijdig)
• Vertrouwen op je Techniek
• Concentratie en Mentale Discipline
• Leren van Feedback

Fysieke Mogelijkheden

• Hand en Voet Coordinatie
• Snel Bewegen
• Complete Uithoudingsvermogen en Interval doelen
• Correcte techniek voor Core- Buik en Push-up oefeningen